به نام آنکه جان را فکرت اموخت*****چراغ دل به نور جان برافروخت

زندگی سالم
مهارت های زندگی به آرامش وآسایش کمک میکنند
کلیک کنید
زندگی سالم
مهارت های زندگی خودیک هنراند
کلیک کنید
زندگی سالم
مهارت های زندگی با بازی همراه اند
کلیک کنید
قبلی
بعدی

ماموریت گروه فرهنگی وهنری

نبی سا

مابا بهره مندی از منابع انسانی متخصص وبا انگیزه واستفاده از امکانات وتجهیزات نرم افزاری وسخت افزاری بروز وکارآمدتلاش میکنیم با معرفی وانجام بازیهای سرگرم کننده مهارت های زندگی را به خانواده ها آموزش دهیم وآرامش وآسایش تمام اعضا ی خانواده را از طریق تفکرسالم،خودآگاهی وتغییر وهمچنین حل خلاقانه مسئله فراهم کنیم.

ویدئوی آشنایی با مهارتهای زندگی

ویدئوی آشنایی با اهمیت بازی درزندگی

بازی برای همه

مدرسه عالی مهارت درزندگی

مهارت تفکر

بازیهایی که تفکر تقویت میکنند

خلاقیت،نوآوری وتهیه طرح توجیهی

اولین گام در ایجاد کسب وکار است.
کلیک کنید

مهارت خودآگاهی

بازیهایی که تغییر را آسان میکنند

برنامه ریزی،تامین امکانات

دومین گام درایجاد کسب وکار است
کلیک کنید

مهارت حل خلاقانه مسئله

بازیهایی که به حل مسئله کمک میکنند

مدیریت شرکت،کارگاه یافروشگاه

سومین گام درایجاد کسب وکار است
کلیک کنید

بازیهای مهارت درزندگی

ما اینجائیم تا به شما کمک کنیم

با ما تماس بگیرید

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت هادی سامانه پرداز میباشد.